ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER

Το Nd: YAG Laser είναι ένα παλμικό Laser μαλακών ιστών. Το μήκος κύματος των 1064 nm έχει υψηλό δείκτη απορρόφησης από τις χρωστικές και πολύ μεγάλο βάθος διείσδυσης. Φυσικά και το αίμα περιέχει μια χρωστική που απορροφά έντονα το μήκος κύματος των 1064 nm, την αιμοσφαιρίνη, και γι’ αυτό το λόγο οι επεμβάσεις με το Nd: YAG Laser είναι σχεδόν τελείως αναίμακτες.
Επίσης τα περισσότερα παθογόνα μικρόβια που συναντιώνται στο στόμα περιέχουν χρωστικές και γι’ αυτό είναι πολύ εύκολο για το Nd:YAG Laser να τα καταστρέψει έτσι έχουμε πλήρη αποστείρωση της περιοχής. Τα μικρόβια που δεν περιέχουν χρωστικές καταστρέφονται από τη θερμότητα.
Σε αυτές τις ιδιότητες οφείλονται οι θεαματικές εφαρμογές του Nd: YAG Laser στην περιοδοντολογία.