Ο ΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Από το 2007 μέχρι και σήμερα συμμετέχω στις δράσεις της Ομάδας Αιγαίου. Η Ομάδα Αιγαίου είναι μια Μη Κερδοσκοπική Ομάδα που εδώ και 22 χρόνια προσφέρει στα μικρά και ακριτικά νησιά με στόχο την επίλυση παγίων και καθημερινών προβλημάτων σε θέματα υγείας, παιδείας, πολιτισμού, ανάπτυξης και επικοινωνιών.